Alt du trenger å vite om en el-sjekk

14 mars 2024 Hedda Nergård

editorial

I en tid der vi omgir oss med stadig mer elektrisk utstyr, stiger også behovet for å sikre at alt dette utstyret ikke bare fungerer som det skal, men også ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Elektrisk utstyr og anlegg slites over tid akkurat som alt annet, og kan medføre alvorlige konsekvenser dersom de ikke vedlikeholdes korrekt. En el sjekk, eller elektrisk kontroll, er en effektiv måte å avdekke eventuelle feil og mangler ved det elektriske anlegget i din bolig eller bedrift. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hva en el sjekk innebærer, hvorfor det er viktig, og hvordan du kan gå frem for å få utført en sånn kontroll.

Hva er en el sjekk?

En el sjekk, også kalt en el-kontroll, er en grundig gjennomgang og inspeksjon av det elektriske anlegget i en eiendom. Dette kan inkludere sikringsskap, ledninger, kontakter, lysbrytere og andre elektriske installasjoner. En slik kontroll utføres av en autorisert elektroinstallatør eller inspektør som bruker sin fagkunnskap og spesialutstyr til å identifisere eventuelle problemer som krever oppmerksomhet.

Denne prosessen innebærer ofte termografisk inspeksjon, der man ved hjelp av et termografikamera kan se varmegang i elektriske komponenter som ikke er synlig for det blotte øye. Varmegang kan tyde på overbelastning eller dårlige koblinger, noe som kan føre til farlige situasjoner som brann.

Hvorfor er det viktig?

En el sjekk er viktig for sikkerheten i boligen eller bedriften. Elektriske feil står for en stor andel av brannene som oppstår i bygninger, og mange av disse kunne ha vært unngått med regelmessige kontroller. En slik kontroll kan også bidra til energieffektivisering ved å identifisere og rette opp i elementer i det elektriske systemet som ikke fungerer optimalt.

Periodiske el sjekker bidrar til å opprettholde verdien på eiendommen din og beskytte de som oppholder seg der mot fare. Det kan også være økonomisk gunstig, da det å forebygge skader ofte er mer kostnadseffektivt enn å reparere dem.

Når og hvor ofte bør en el sjekk utføres?

el sjekk

Regelmessig kontroll

Det er anbefalt at boligeiere får utført en el sjekk hvert femte år. For bedrifter og offentlige bygninger kan lovgivning kreve at kontroller gjennomføres hyppigere, ofte hvert tredje år. Det er også situasjoner der kontroller bør utføres oftere enn gjennomsnittet, som i eldre bygninger eller der man vet at utstyret er mye brukt og kan være mer slitt. Hvis du har kjøpt et nytt hus eller foretatt større elektriske arbeider i boligen din, bør du også vurdere en el sjekk for å verifisere at arbeidet er utført korrekt.

Tegn på at du trenger en el sjekk

Hvis du legger merke til problemer som sikringer som ofte går, en brennende lukt, varme stikkontakter, lys som blinker, eller hvis du hører knitrelyder fra elektriske systemer, er dette alle klare tegn på at det er på tide med en el sjekk. Å ignorere slike advarsler kan føre til alvorlige konsekvenser som elektriske branner eller strømstøt.

Flere nyheter